Betarq | Avís Legal - Betarq
1099
pàgina, la pàgina-id-1099, pàgina-plantilla-default, ajax_updown_fade, page_not_loaded

Avís legal

El present avís legal (d'ara endavant, "Avís Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet www.betarq.com (en endavant, el "Web") de Betarq SCP i SERVEIS D'ARQUITECTURA Betarq S.L.P. amb domicili social a Via Laietana 32 despatx 94, 08003 Barcelona, ​​inscrit en el Registre Mercantil amb NIF J64395684 i B64395692 respectivament.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre Betarq SCP i SERVEIS D'ARQUITECTURA Betarq S.L.P. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Betarq SCP i SERVEIS D'ARQUITECTURA Betarq S.L.P. .

El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col · laboradors La societat mercantil es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que

Propietat intel · lectual i industrial

Els drets de propietat intel · lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Betarq SCP i SERVEIS D'ARQUITECTURA Betarq S.L.P. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de Betarq SCP i SERVEIS D'ARQUITECTURA Betarq SLP. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

De Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) a la pàgina web té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Confidencialitat i protecció de dades

A l'efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Betarq SCP

Registre de fitxers i formularis

L'emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre, seran incorporades a un fitxer titularitat de Betarq SCP

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant Betarq SCP

Propòsits

Les finalitats de Betarq S.C.P. i SERVEIS D'ARQUITECTURA Betarq S.L.P. són el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les tasques d'informació.

Menors d'edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d'edat, Betarq SCP i SERVEIS D'ARQUITECTURA Betarq S.L.P. demanarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si s'escau, per al tractament automatitzat de les dades.

Transferència de dades a tercers

Betarq S.C.P. i SERVEIS D'ARQUITECTURA Betarq S.L.P. no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició en l'adreça d'Internet info@betarq.com o bé per correu ordinari dirigit a Betarq SCP

Mesures de seguretat

Betarq S.C.P.

Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de Betarq SCP