Betarq? Obres per estabilitzar el pendent del camp de futbol Vallvidrera-Betarq-
2063
individual, d'un sol post, post-2063, d'un sol format-estàndard, ajax_updown_fade, page_not_loaded

Finalitza l'estabilització del Talús del camp de futbol de Vallvidrera

IMG_7474 pan

Finalitza l'estabilització del Talús del camp de futbol de Vallvidrera

Publicat per Víctor en Bloc

Aquest mes de desembre han finalitzat les obres d'estabilització i tancament superior del camp de futbol de Vallvidrera.

La intervenció més urgent va ser desenvolupar l'estabilització del talús existent al gol sud així com crear un pas per fora dels límits del camp de futbol que permetés la connexió del lateral oest del camp amb l'est sense passar per davant de la porteria sud. Per poder fer aquesta intervenció es van realitzar dos fases:
- Estabilitat del talús i tancament superior:
A causa de la tipologia de la muntanya i, com que el gol sud existia un talús important, es produïen despreniments, generalment de pissarra tipus "llicorella". Per un tema de seguretat dels usuaris i públic, es va estabilitzar el talús mitjançant una geomalla reforçada superficial tipus "MACMA R1 8127 GN" fixada al talús mitjançant bulons. També es va realitzar un tancament a la part superior del talús per delimitar la privacitat del camp de futbol i evitar les caigudes des de dalt.
Per poder col·locar les malles d'estabilització del talús es va treure la caseta i el dipòsit de reg i es va fer el tractament continu, es va posar un petit muret de contenció com a límit inferior del talús i un drenatge acabat amb grava i terres vegetals amb plantes enfiladisses darrere del muret.
- Desplaçament de màquines i soterrament de el dipòsit de la xarxa de reg:
Previ a la intervenció en el talús, es va realitzar un altre projecte (fase diferent) on es va indicar que s'havia de eliminar l'actual caseta i dipòsit de reg que, per la seva ubicació, contra el talús, dificultava els treballs de l'estabilització de la geomalla i no permetia el pas de persones per darrere de les línies de camp de futbol.
Es va soterrar un nou dipòsit d'aigua, a la banda est, sota de la franja de pas de vianants o públic i es va col·locar les bombes del reg, quadres elèctrics, quadre programador de reg i quadre de camp en l'espai de magatzem al costat del camp de futbol.

DSC_0018

DSC_0019

& Nbsp;

27 Dec 2019