Betarq | Avís Legal - Betarq
1099
page-template-default,page,page-id-1099,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Avís legal

El present avís legal (d'ara endavant, el "avís legal") regula l'ús del servei Portal d'Internet www.betarq.com (en endavant, el "web") del grup BETARQ, S. L. P amb domicili social a Provenca, 293, 2a pl. 08037 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil amb CIFQ amb CIFQ B-64395684 Respectivament.

Legislació

Amb caràcter general, les relacions entre el grup BETARQ, S.L.P. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a aquest lloc web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb el grup BETARQ, S.L.P.

El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col · laboradors La societat mercantil es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que

Propietat intel · lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i els seus codis són propietat de BETARQ GROUP, S.L.P. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pot fer amb els continguts de les seves pàgines web o fins i tot citant les fonts, llevat que el consentiment per escrit de BETARQ GROUP, S.L.P. Tots els noms comercials, marques o signes de qualsevol classe continguts en els llocs web de la companyia són propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei.

De Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) a la pàgina web té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Confidencialitat i protecció de dades

A l'efecte del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, BETARQ GROUP, S.L.P. informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per al grup BETARQ , S.L.P. i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de dur a terme el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació. Vostè dóna el seu consentiment exprés per a la inclusió de les seves dades en el fitxer esmentat i l'enviament d'informació comercial de productes d'aquesta empresa Mercantil. En el moment de l'acceptació d'aquestes condicions generals, el grup BETARQ, S.L.P. requerirà a l'usuari la recollida de les dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

L'emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web.

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades personals obtingudes com a conseqüència de la seva inscripció, seran incorporades a un fitxer titularitat de BETARQ GROUP, S.L.P. i domicili en C/Bergara 20, 20005 Sant Sebastià-Donostia, Gipuzkoa, havent implantat les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a BETARQ GROUP, S.L.P. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Vostè es compromet a proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. L'empresa no es responsabilitza de la veracitat de les informacions que no siguin de la seva pròpia elaboració i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat per hipotètics perjudicis que poguessin derivar-s de l'ús d'aquesta informació. BETARQ GROUP, S.L.P. es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. Grup BETARQ, S.L.P. queda exonerat de responsabilitat per qualsevol dany o perjudici que l'usuari pugui sofrir com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per l'empresa quan procediu de fonts alienes a la mateixa.

Propòsits

Les finalitats del grup BETARQ, S.L.P. són el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació.

Menors d'edat

En el cas que alguns dels nostres serveis estiguin dirigits específicament a menors d'edat, BETARQ GROUP, S.L.P. sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors del cobrament de les dades personals o, si escau, del tractament automatitzat de les dades.

Transferència de dades a tercers

Grup BETARQ, S.L.P. no transferirà dades d'usuari a tercers.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel • lació i oposició a l'adreça d'Internet info@betarq.com o mitjançant correu ordinari dirigit a BETARQ GROUP, S.p. P, Ref. LOPD, Provenca, 293, 2n pl. 08037 Barcelona. Per exercir aquests drets i en compliment de la instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l'agència de protecció de dades, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant l'empresa mitjançant l'enviament d'una fotocòpia del document nacional d'identitat o qualsevol un altre mitjà vàlid en dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les seves dades de registre es pot fer en el propi lloc identificant, prèviament, amb el seu usuari i contrasenya.

Mesures de seguretat

El grup BETARQ, S.L.P. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i es busquen instal·lar aquests altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, no accés robatori de les dades personals facilitades a BETARQ GROUP, S.L.P. La societat no respondrà dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes al grup BETARQ, S.L.P. de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el centre de procés de dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com els danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intrusions il·legítimes fora del control del grup BETARQ, S.L.P. no obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i Consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions relatives a la protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de BETARQ GROUP, S.L.P. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política Protecció de dades personals. Determinats serveis prestats al portal poden contenir condicions particulars amb disposicions específiques relatives a la protecció de dades personals.